Bestuursleden


Voorzitter


 • Philippe Tibbaut

Secretaris 


 • Steven Bossuyt

Materiaalmeester en bibliothecaris


 • Cyriel Van Rysselberghe


Sponsoring


 • Gert Van de Vijver


Overige bestuursleden


 • Davy Van Rysselberghe
 • Jimmy De Vilder
 • Luc de Wulf
 • Kevin Van Damme

  
  
 


  Leden


  Dirigent 


  • Johan Van Damme


  Muzikanten


  Dwarsfluit


  • Liesbeth van Poecke
  • Yasmine Rooms
  • Wietske Vos


  Klarinet


  • Cyriel Van Rysselberghe
  • Mireille Vindevogel
  • Tanja Van Poecke
  • Jana Van Rysselberghe
  • Jessy Van Damme
  • Nils De Sadeleir
  • Luc Vander Stricht
  • Griet Bursens
  • Abel Rooms


  Altsax


  • Danny Carlier
  • Faye Engerie


  Tenorsax


  • Martine Diependaele
  • Hubert De Gelder


  Baritonsax


  • Rony Haelman


  Trompet


  • Davy Van Rysselberghe
  • Steven Bossuyt
  • Jimmy de Vilder
  • Rita Wijnants
  • Ludwig Braeckman
  • Yvan De Rijcke
  • Paul Lauwereins
  • Aline Van Hoecke


  Trombone


  • Octaaf De Backer
  • Dries Bossuyt


  Bastrombone


  • Hendrik Laplasse


  Euphonium


  • Kevin Van Damme
  • Eric Baele


  Tuba


  • Hugo De Smet
  • Koen De Clercq


  Slagwerk


  • Jaklien Van Acker
  • Hans Laridon
  • Sebastiaan Meganck

  Geschiedenis


  De jaren 1800

  De Koninklijke Harmonie Sint-Cecila, gesticht in 1797 onder de naam 'Les Amis des Bonnes Moeurs' (De vrienden der goede zeden) door C.C. Debbaut, is één van de oudste muziekmaatschappijen van België. De naam 'De Vrienden der Goede Zeden' bleef behouden tot het jaar 1870. Een lijst van Belgische Muziekverenigingen, verschenen in 1853 en opgemerkt door Ed. Jacops, vermeldt dat voor het jaar 1800 in Vlaanderen 18 en in Wallonië 7 muziekverenigingen werkzaam waren. Kalken staat hierbij vermeld als één van die 18 Vlaamse Maatschappijen. De harmonie telde toen 20 uitvoerders en kende een snelle ontwikkeling, want in 1809 behaalde men een eerste prijs op het festival van Dendermonde.

  Hierna volgde een meer rustiger periode.

  In 1822 werden de instrumenten vernieuwd. In 1835 werd de harmonie heropgericht en in 1838 ontving ze haar eerste vaandel.

  De statuten bij de stichting luidden beknopt als volgt:
  De ondergetekende inwoners van Kalken, kanton Wetteren, arrondissement Dendermonde, departement van de Bovenschelde, op leeftijd contracten af te sluiten, verklaren en erkennen bij deze zich te hebben verenigd met het doel de schone kunsten te beoefenen en zich hebben akkoord verklaard te hebben met hetgeen volgt: Art 1: De vereniging, hebbende vooral tot doel de muziek te bevorderen, heeft als naam 'De Vrienden der Goede Zeden'.

  • Art 2: Alle ondergetekenden zijn lid van de maatschappij.
  • Art 3: Elke inwonder van de gemeente Kalken, maar ook van het departement kan aangenomen worden in de maatschappij.
  • Art 4: Als een persoon een aanvraag doet, zal deze voorgelegd worden op een algemene vergadering en wordt aangenomen bij meerderheid van stemmen.
  • Art 5: Een eenmalig aansluitingsgeld van 12 frank is verschuldigd.

  De harmonie is zonder onderbreking blijven voortbestaan. Verschillende medailles getuigen nu nog van haar aanwezigheid op festivals en grote feestelijkheden.


  De jaren 1900

  Op 28 april 1910 werd de vereniging koninklijk benoemd. Dit merkwaardig feit werd op 11 juni 1911 gevierd met een groots festival waaraan 14 muziek- en 10 zangverenigingen deelnamen.

  Wanneer we het rijtje overlopen van de personen die een stempel op de vereniging hebben gedrukt, kunnen we zeker niet naast Dr. Van der Sloten kijken (dirigent van 1929 tot 1955), die werd opgevolgd door Evarist De Gelder. Op 15 juni 1958 gaf het 100-jarig bestaan van de vlag en de inhuldiging van een nieuw vaandel aanleiding tot een mooi festival met een optocht door het centrum van de gemeente door niet minder dan 15 muziekmaatschappijen, gevolgd door concerten op de kiosk.

  Op 9 juni 1963 werd het 50-jarig voorzitterschap gevierd van de Heer Burgemeester Werner Tibbaut met een stapwedstrijd. Ook op deze heuglijke dag waren 12 muziekmatschappijen uit de streek uitgenodigd. Vanaf 1958 werd deelgenomen aan het Provinciaal Tornooi en in 1963 werd de harmonie geklasseerd in 1ste divisie.

  De vijftiger en zestiger jaren waren een periode van grote groei en bloei. Onze harmonie bezat een zeer degelijk trommelkorps. Onder de kundige leiding van trommelaar Gaston Poelman en dirigent Evarist De Gelder werd elke zondagvoormiddag druk geoefend. De harmonie nam deel aan verschillende stoeten en gaf verschillende concerten buiten de gemeente. Hierbij denken we vooral aan het jaarlijks concert op de Korenmarkt te Gent, ter gelegenheid van de Gentse Feesten.

  Door een plotse ziekte van de dirigent en met het Provinciaal muziektornooi in het verschiet, werd in 1979 het dirigeerstokje overgenomen door zijn zoon Luc. Op 8 maart 1980 had een groots huldeconcert plaats voor meester Evarist, als dank voor zijn 25 jaar onvermoeibare inzet ten dienste van de muziekmaatschappij.

  Kermis 19 september 1981: Met de financiële steun van de ganse Kalkense bevolking komt de harmonie voor het eerst buiten in een prachtig uniform. De muzikanten mochten die dag menig applaus in ontvangst nemen. Op het St-Ceciliafeest werd Achiel Pauwels gehuldigd als "Commendeur in de Fedekamorde" voor 60 jaar spelend lid.

  De jaren 1983-1985 staan genoteerd als sombere jaren. Vooreerst kon de harmonie het op het Provinciaal Tornooi in het Conservatorium te Gent niet waar maken en werd in 2de divisie gerangschikt. Na een slepende ziekte begeleidden de muzikanten op 2 juni 1984 hun voorzitter Jules De Landtsheer (voorzitter sedert 1971) naar zijn laatste rustplaats. Amper enkele maanden nadien verzorgde de maatschappij de plechtige uitvaartdienst van hun ere-dirigent Evarist De Gelder. Meteen verloor de harmonie de twee boegbeelden van de maatschappij.

  In 1984 werden door het bestuur Floris Dhooghe als nieuwe voorzitter. Op 16 september 1989 vierde de maatschappij haar 190-jarig bestaan samen met de muziekmaatschappijen van "Bloemenweelde" (Heusden, Overmere, Schellebelle, Laarne, Kalken.

  Sedert het ontslag van dirigent Luc De Gelder, was de muzikale leiding in handen van Claude De Martelaere, gevolgd door Paul De Decker. Sedert 1997 hanteert Stany Criel het dirigeerstokje. Op 9 mei 1999 werd met veel luister het 200-jarig bestaan gevierd. In de hovingen van Dhr. Phillippe Tibbaut had een groots muziekfestival plaats (Heusden, Laarne, Overmere, Uitbergen, Schellebelle en Mago Brassband Gent).

  Op zondag 23 mei werd in een plechtige eucharistieviering de nieuwe vlag gewijd. Dit vaandel werd geschonken door Dhr. Philippe Tibbaut, die in 2000 de nieuwe voorzitter werd. Floris Dhooghe werd toen ere-voorzitter. In 2010 nam Johan Van Damme de muzikale leiding over. In 2012 moesten we afscheid nemen van onze ere-voorzitter. Floris stierf op 7 oktober. , op 96-jarige leeftijd. Hij heeft zich steeds met hart en ziel voor onze harmonie ingezet.

  • Voorzitters
   • Charles Courtanties Debbaut 1797
   • Debbaut Ferdinand
   • Papcians de Morckhoven François
   • Tibbaut Adolf: 1872 - 1895
   • Cremers Eugeen: 1895 - 1906
   • Tibbaut Jules: 1906 - 1913
   • Tibbaut Werner: 1913 - 1971
   • De Landtsheer Jules: 1971 - 1984
   • Dhooghe Floris: 1984 - 2000
   • Tibbaut Philippe: 2000 - heden
  • Dirigenten
   • Braeckman Polydor: (koster. Tot 1910)
   • Pothier Adolf: 1910 - 1914
   • Mertens August: 1914 - 1929
   • Van der Sloten Jozef: 1929 - 1955
   • De Gelder Evarist: 1955 - 1980
   • De Gelder Luc: 1980 - 1994
   • De Martelaere Claude: 1994 - 1995
   • Paul De Decker: 1995-1997
   • Stany Criel: 1997-2010
   • Johan Van Damme: 2010 - heden